Kontakty

NERTA Slovakia s.r.o.
Staviteľská 1 / 9382
831 04 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: info@mobydick.sk


Obchodný úsek – Západné a Stredné Slovensko
Martin Gerlici

GSM +421 911 886 656
m.gerlici@mobydick.sk


Obchodný úsek – Východné Slovensko
Dušan Štofko

GSM +421 903 286 552
d.stofko@mobydick.sk

Obchodný úsek - Južné Slovensko
Radoslav Šinko

GSM +421 903 286 553
r.sinko@mobydick.sk